Projekti eesmärgiks on soetada erinevad puidu- ning metallitööpingid. Projekti tulemusena suureneb tootmisvõimsus ja paraneb lõpptoodangu kvaliteet. 01. aprillist 2016 - 31. märtsini 2017 toetatakse projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest summas 14862.66€